SELECT `id` FROM `goods` WHERE `translit`='avtomobilni-chohli-toyota-highlander-5-misc'