SELECT `id` FROM `goods` WHERE `translit`='iiberno-nozhevaya-zadvizhka-dvunapravlennaya-mezhflancevaya-dlya-vysokih-davleniyseriya--gh--du-125'