SELECT `id` FROM `goods` WHERE `translit`='nabir-rezinok-kanzashi-dlya-volossya_1'