SELECT `id` FROM `goods` WHERE `translit`='nizhka-bichna-delta--alpha'