SELECT `id` FROM `goods` WHERE `translit`='oformlennya-vesilnogo-avto_38'