SELECT `id` FROM `goods` WHERE `translit`='otvertka-stanley--multifunctional--v-nabore-s-9-tyu-smennymi-vstavkami-sterzhnyami-10-predmetov-0-62-511--multifunctional--v-nabore-s-9-tyu-smennymi-vstavkami-sterzhnyami-10-predmetov-0-62-511'