SELECT `id` FROM `goods` WHERE `translit`='podstanciya-machtovaya-ktp-25-kva-100-4-ili-60-4'