SELECT `id` FROM `goods` WHERE `translit`='salton-krem-tuba-dlya-kozhi-z-norkovym-maslom-chorniy'