SELECT `id` FROM `goods` WHERE `translit`='stoyka--perila-v-elementah-iz-nerzhaveyki--01-022-a2ra-b'