SELECT `id` FROM `goods` WHERE `translit`='stoyka--perila-v-elementah-iz-nerzhaveyki-01-011-a2pa-c'